Τετρακόσια είκοσι (420) μέλη,  συμμετείχαν σε πανηγυρική συνεδρία, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ, όπου μέσω ενός ειδικά διαμορφωμένου τυπικού εργασιών και ενός πρωτότυπου δρώμενου οπτικοακουστικής αποτύπωσης της εξέλιξης της ελληνικής κοινωνίας και του Τεκτονισμού, μέχρι την σύγχρονη εποχή, εορτάστηκαν με λαμπρότητα τα  ενενήντα  και είκοσι χρόνια της ΜΜΣΤΕ και του ΔΤΤ «ΔΕΛΦΟΙ», αντίστοιχα. 

K Πατήστε εδώ για το Κείμενο από το Δρώμενου Εορτασμού

                        

PΠατήστε εδώ για το Video από το Δρώμενου Εορτασμού

Επικοινωνία

Τεκτονική Στέγη Αθηνών
"Νικόλαος Παναγόπουλος"

Τηλέφωνο: 
(+30) 210.21.11.505 & (+30) 210.21.11.506  
Fax: 
(+30) 210.20.26.417  
e-mail:
glhellas@delphiorder.org